Transporter

Persontransporter

Under högsäsong, 24 juni-28 juli 2024, erbjuds 2 reguljära färjeturer per dag. Färjan tar max 12 personer per överfart och avgår från ön kl 11:00 och 16:00 till en kostnad av 55 kr per person och tur. En överfart tar ca 5 minuter. Övriga överfarter bokas enligt överenskommelse till en kostnad av 330 kr per överfart upp till sex personer, därutöver tillkommer 55 kr per person.


Materialtransporter

Vi hjälper dig gärna med transport av tunga varor, möbler och övrigt gods till och från Bryggholmen. Vi kan ta maximalt 1000 kg eller 3000kg beroende på val av färja per tur. Det är du som beställer transporten som ansvarar för att denna maxvikt inte överskrids. På bryggfärjan tar vi bara ombord saker som kan bäras av och på färjan. På vårt fartyg Alucat W25 har vi en kran som kan lyfta på varor upp till 500kg. Vi förbehåller oss rätten att neka transport.

Prislista materialtransporter

För privatperson är alla priser är inklusive moms. För företagskund är priserna exklusive moms.
Grundavgift för färja och en person från gården som hjälper till att lasta och lossa är 500 kr, inklusive max 100 kg gods.
Vid transport av tyngre gods än 100 kg tillkommer en kostnad med 100 kr per 100 kg upp till 1000 kg (200 kg kostar alltså 600 kr totalt, 300 kg kostar 700 kr etc.). Om den totala tiden för lastning och lossning är längre än 1 timme debiteras en extra avgift på 420 kr per påbörjad timme.
För transporter med en vikt mellan 1000-3000kg använder vi vårt fartyg Alucat W25 och har en grundavgift på 1500kr. Utöver detta debiterar vi 500kr/500kg.  Maximal vikt per kolli är 500kg.

För transport av gods till/från din tomt (där fordon kan komma fram), tar vi 420 kr per påbörjad timme. Enkel transport med fyrhjuling och vagn till/från din tomtgräns debiteras med 250 kr om transporten tar max 30 minuter. Transporten gäller till/från färjeläget på Bryggholmens gård.

Transport beställs med fördel minst 48 timmar i förväg och utförs enligt överenskommelse.

Då du beställer material från bygghandel med uttransport:
- Påtala för handlaren att materialet om möjligt skall buntas med en maxvikt på ca 100 kg om du väljer vår Bryggfärja, detta för att kunna hanteras och bäras ombord på färjan av två personer.


Hamn-/fartygsavgifter
Fartygsavgift för anlöp vid färjeläge för avlastning av tunga transporter(>1000kg). Max 15 ton.
Anmälan skall göras minst 72 timmar innan anlöp annars tillkommer extra avgifter.
Pris per anlöp är 1000kr plus moms.

Fakta Bryggholmsfärjan:
Byggnadsår: 2007
Motor: Yamaha 30 hk
Marschfart: ca. 4 knop
Mått: 8 x 3,1 meter (LxB)
Vikt: 750 kg exkl. motor & utr.
Max antal passagerare: 12 st
Max last: 1000 kg
Överfartstid: ca. 6 minuter